دوره DBA(در سطح دکتری)

دوره عالي حرفه اي مديريت کسب و کار

Doctorate of Business Administration

(DBA)

مقدمه

پيچيدگي و تحولات غيرقابل پيش‌بيني محيط كسب‌وكار موجب موقتي‌شدن عمر راه حل‌هاي مديريت سازمان‌ها شده است و مديران ارشد بنگاه‌ها را ناگزير از خلق الگوهاي نوين براي رويارويي با تحولات و تلاش جهت پايداري كسب‌وكار مي‌نمايد.

توانايي خلق الگوهاي نوين مستلزم توسعه مستمر دانش، نگرش و مهارت‌هاي مديران مي‌باشد. سازمان مديريت صنعتي بر اساس رسالت خود از طريق ارائه برنامه‌هاي آموزش حرفه‌اي مديريت و با بهره‌گيري از تجربه بيش از ۵۰ سال آموزش در توسعه حرفه‌اي مديران، درصدد پاسخگويي به اين نياز است و برگزاري دوره عالي حرفه‌اي مديريت  کسب‌وکار (DBA) از اين جمله مي‌باشد.

با اينکه دوره‌هاي عالي آکادميک در مقطع دكتراي مديريت سابقه‌اي طولاني در رشته‌هاي مختلف و مراکز آموزشي دنيا دارد، ليکن، DBA از اوايل دهه ۹۰ ميلادي در قالب دور‌ه‌هاي عالي حرفه اي مديريت در محافل آموزشي دنيا مطرح شده است.

مهمترين ويژگي‌هاي DBA در مقايسه با PhD مديريت، در موارد زير است:

 • پرورش رهبران و مديران اجرايي در عالي‌ترين سطوح علوم مديريت با تمركز بر رويكرد حرفه‌اي
 • توسعه كاربردي علوم مديريت در رويارويي با چالش‌هاي محيط حرفه‌اي كسب‌وكار
 • تعامل و مشاركت حوزه‌هاي علمي با بخش‌هاي اجرايي در مباحث مديريت بنگاه‌ها.

سابقه و نحوه طراحي دوره

تجربه برنامه هاي مشترک دوره هاي عالي با موسسات معتبر آموزشي و مشاوره اي دنيا، در سازمان مديريت صنعتي به سال ۱۳۴۸ با طراحي و اجراي دوره عالي پرورش مديران اجرايي و با همکاري پروفسور راسل ايکاف و بر گرفته از الگوي دوره EMBA از دانشکده مديريت وارتون در پنسيلوانيا و با حضور شرکت مشاوره آرتور دي ليتل باز مي گردد. طي سال هاي دهه ۶۰ ، ۷۰ و ۸۰ شمسي همکاري هاي مشترک بين المللي با موسساتي همچون فرگوسن در هند، دانشکده مديريت بنف در کانادا، دانشکده هاي مديريت کمپتن- ليندااو در آلمان با مشارکت اتاق بازرگاني مشترک ايران و آلمان، دانشکده مديريت لولئو، بوراس و اوپسالا در سوئد و بنياد آموزش مديران در فرانسه (اف نژ) تجربه طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه مديران را در سازمان مديريت صنعتي با الگوهاي روزآمد دنيا نهادينه کرده است.

طي اين مدت و با عنايت به تجربه ۲۰ سال طراحي و اجراي منحصر به فرد دوره هاي عالي مديريت در لايه Master، سازمان را بر آن داشت تا بر اساس تجارب حاصل از همکاري هاي بين المللي متعدد و ظرفيت متمايز هيأت علمي خود، همگام با خيز توسعه و پيشرفت اقتصادي- اجتماعي کشور، و به منظور پاسخگويي به سطح جديدي از نياز هاي مديران و رهبران بنگاه هاي اقتصادي، اقدام به طراحي دوره دکتري حرفه اي در مديريت کسب و کار نموده و اجراي اولين دوره آن را در پاييز ۱۳۹۲ همزمان در تهران و تعدادي از واحدهاي نمايندگي خود در استان ها برنامه ريزي نمايد.

بدين منظور کميته راهبري دوره هاي عالي حرفه اي (دکتري)[۱]، با حضور اعضاء هيأت علمي شاخص و صاحبنظر براي طراحي دوره تشکيل گرديد و با بهره گيري از تجربه هاي بين المللي و نظرخواهي از ساير اعضاء هيأت علمي و صاحبنظران، برنامه DBA تحت عنوان دوره عالي حرفه اي مديريت کسب و کار  با ساختاري به شرح زير آماده ارائه گرديد.

ساختار اجرا و محتواي دوره DBA

اهداف دوره:

 • ارتقاي دانش و شايستگي‌هاي نظري و كاربردي مديريتي شركت‌كنندگان و تجهيز آنان به مهارت‌هاي تحليلي و كاربردي به منظور پاسخگويي اثربخش به نيازهاي كسب‌وكار در سطوح ملي و بين‌المللي
 • كسب قابليت‌هاي تحليلي و كاربردي و بكارگيري آن در تحليل و تعديل مشكلات چندبعدي محيط‌هاي كسب‌وكار
 • تقويت تفكر پژوهشي و بكارگيري آن در شناخت، تحليل و تعديل مشكلات مديريتي محيط كسب‌وكار.

فرآيند اجرايي دوره:

طول دوره بطور متوسط ۳ سال (شش ترم) است و دو فاز کلي دارد:

الف. فاز اول که يک سال و نيم (سه ترم از شش ترم) دوره را تشکيل مي‌دهد بخش محتواي نظري (دروس) و آمادگي براي ورود به فاز دوم تلقي مي‌شود و هدف آن توسعه توانمندي شرکت‌کنندگان در زمينه تفکر انتقادي[۲] و تقويت رويکرد پژوهشي[۳] مي‌باشد. اين مرحله شامل ۱۴ درس و در مجموع ۲۶ واحد آموزشي خواهد بود. طي گذراندن دروس اين بخش، دانشجو طرح تحقيق رساله[۴] (پروپوزال) را تهيه مي‌كند و در پايان آن دانشجو ملزم به شرکت در آزمون جامع ارتقاء مي باشد. اين آزمون با هدف سنجش آمادگي براي ورود به بخش تحقيق و فرآيند انجام رساله، ترکيبي از آزمون کتبي از مباحث درسي و مصاحبه و نيز دفاع از پروپزال رساله خواهد بود.

 • فاز دوم دوره که بخش تحقيق آن تلقي مي‌شود و يک سال و نيم (سه ترم) به طول مي‌ انجامد شامل تحقيق و تدوين رساله[۵] مي‌باشد. پس از تصويب طرح تحقيق در کميته‌هاي علمي سازمان، انجام تحقيق و تدوين آن تحت سرپرستي و راهنمايي يك استاد (استاد راهنما- Supervisor) و مشورت يك استاد (استاد مشاور- Advisor) پي گرفته مي‌شود. در اين بين جلسات گزارش‌ پيشرفت طرح و پيش‌دفاع بصورت فصلي با حضور اعضاء هيأت علمي و استادان راهنما و مشاور برگزار خواهد شد.

موفقيت در گذراندن دروس و انجام دادن تحقيق و دفاع موفق از رساله به فارغ‌التحصيلي از دوره و دريافت مدرک DBA (Doctorate of Business Administration) از سوي سازمان مديريت صنعتي منجر خواهد شد.

زبان دوره:

دوره به زبان فارسي برگزار مي‌شود و شركت‌كنندگان موظف به مشاركت در تمام دوره، كلاس‌ها و ارائه تكاليف، تدوين گزارش تحقيق و رساله مي‌باشند. از آنجا که مطالعه دانشجويان متمرکز بر منابع انگليسي و استفاده از پايگاه هاي بين المللي مي باشد، لذا تقويت مهارت زبان انگليسي و تسلط به زبان تخصصي و علمي در مباحث مديريت و کسب و کار بخشي از الزامات دوره مي باشد.

چارچوب محتواي دوره:

به منظور ايجاد تمايز، کيفيت برتر محتواي دوره و امکان بهره مندي از بيشترين تعداد استادان و صاحبنظران، از روش ارائه تيمي (Team Teaching) استفاده مي گردد. لذا هر يک واحد از دروس دوره DBA توسط يک استاد ارائه خواهد شد، و هر درس يک Course Director  خواهد داشت. ايشان که از برجسته ترين صاحبنظران در حوزه مربوط مي باشند، ضمن ارائه بخشي از محتواي درس، نقش شناسايي و دعوت از ديگر استادان و ايجاد هماهنگي بين آنان را خواهند داشت.

جدول عناوين دروس و دسته بندي آن:

رديف دسته بندي

درس ها

نام درس تعداد واحد زمان ارائه
۱ R

پژوهش

روش شناسي تحقيق آميخته ۱ ترم اول
۲ ترم دوم
۲ روش تدوين رساله دکتري ۱ ترم سوم
۳ F

دروس پايه

تفکر خلاق و انتقادي در تحليل کسب و کار ۲ ترم دوم
۴ نگرش تحليلي بر اقتصاد ايران ۱ ترم اول
۵ زبان انگليسي ۴ ترم اول
۶ تجارت و توسعه ۱ ترم دوم
۷ C

دروس اصلي

مديريت سرمايه و ارزيابي طرح هاي اقتصادي ۲ ترم اول
۸ رويکرد نوآورانه به رهبري سازماني ۲ ترم دوم
۹ تحليل استراتژي هاي بازرگاني بين الملل در فرآيند جهاني شدن ۲ ترم سوم
۱۰ رويکردهاي نوين در مديريت استراتژيک ۲ ترم دوم
۱۱ مديريت و تحليل رفتار در فضاي نوين کسب و کار ۲ ترم سوم
۱۲ سرمايه هاي اجتماعي و رفتار شهروندي در اداره کسب و کار پايدار ۱ ترم سوم
۱۳ اخلاق و ارزش ها در فضاي کسب و کار ۱ ترم سوم
۱۴ S

سمينار

سمينار تحقيق ۲ ترم اول، دوم، سوم
مجموع دروس ۲۶
۱۵ بخش تحقيق رساله دکتري ۱۰ ترم چهارم، پنجم، ششم

 

مدرك دوره:

عالي حرفه اي (دکتراي حرفه اي- DBA) با اعتبار سازمان مديريت صنعتي

شرايط داوطلبان دوره:

 • دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي Master (كارشناسي ارشد/ فوق ليسانس) مرتبط (مديريت- اقتصاد- مهندسي صنايع) از موسسات آموزش عالي معتبر، يا MBA سازمان مديريت صنعتي
 • حداقل پنج سال سابقه مديريت کسب و کار پس از کارشناسي/ ليسانس
 • تسلط به زبان انگليسي
 • كسب حد نصاب لازم در ارزيابي ورودي

(شامل آزمون ورودي و مصاحبه علمي- حرفه اي)

 • توانايي پرداخت شهريه دوره

مواردي که در مراحل پذيرش بررسي مي شوند:

 • آزمون کتبي (Entrance Exam)،
 • مصاحبه علمي و حرفه اي (Interview)،
 • سوابق علمي و اجرايي (IMI DBA form1: CV)،
 • توصيه نامه (IMI DBA from2: Recommendation Letter)،
 • نامه درخواست پذيرش داوطلب (IMI DBA form3: Motivation Letter)،
 • طرح موضوع رساله در مرحله پيش طرح تحقيق (IMI DBA form4: Pre-Proposal)،

 

شهریه دوره:

 • کل شهریه دوره عالیحرفه ای کسب و کار (در سطح دکتری) در ورودی پائیز ۱۳۹۶ برابر ۳۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و به مدت آن ۳ سال می باشد و به تناسب واحد های ارائه شده در هر ترم شهریه مربوطه تقسیم می گردد

[۱] دکتر مرتضي عمادزاده، دکتر غلامرضا نصيرزاده، دکتر خدايار ابيلي ، اعضاء هيأت علمي و مشاوران عالي سازمان مديريت صنعتي

[۲] Critical Thinking

[۳] Research Based Approach

[۴] Proposal

[۵] Doctoral Dissertation