Mini MBA

مقدمه

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته و نوپاي صنعتي نشان مي دهد كه توان مديريت يكي از اهرم هاي قوي و محرك هاي اصلي توسعه است. نياز به تقويت و تجهيز كادر مديريت بخصوص در سطح اجرايي در كشور ما نيز بخوبي احساس شده است. كشور ما اكنون نيازمند مديراني است كه بتوانند با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش مديريت و تجارب كشورهاي صنعتي و نيز در نظر گرفتن شرايط بومي، وظايف خويش را در راهبري و مديريت به ويژه در زمينه هاي برنامه ريزي، سازماندهي، ‌هماهنگي و كنترل، ‌مديريت منابع انساني و بالاخره نوآوري و تحول ، به نحوي موثرتر از گذشته انجام داده و راه را براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هموار كنند. دوره های مديريت اجرايي نيز به منظور پرورش چنين مديراني براي بنگاههاي توليدي و خدماتي در بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني طراحي و تدوين شده است.

هدف و مخاطبين دوره

هدف دوره:

هدف كلي اين برنامه كمك به بهبود نظام مديريت سازمان هاي توليدي، صنعتي و بنگاه هاي خدماتي خصوصي و دولتي است. انتظار مي رود مديران بنگاه هاي مذكور با شركت در اين برنامه به حرفه مديريت تسلط بيشتري يابند و با استفاده از فنون و تئوري هاي جديد مديريت، وظايف خود را به نحوي موثر تر از سابق انجام دهند. مزيد بر آن انتظار مي رود شركت در اين برنامه راه را براي قبول مسئوليت هاي دشوارتر مديريت توسط شركت كنندگان هموار كند .

ویژگی های برجسته دوره:

–   کاربردي بودن دروس ارائه شده مبتني بر مباني نظري و تئوريك مباحث

–   استفاده از روش هاي متنوع سخنراني، نمايش فيلم، كار گروهي، موردكاوي، انجام پروژه و يك مقاله در ارائه دروس

–   بهره گيري از اساتيد برجسته حوزه تدريس و مشاوره مديريت در كشور

–   وجود فراگيران با سوابق تجربي مناسب از طيف گسترده اي از صنايع توليدي و خدماتي كشور

–   فراهم نمودن فضاي يادگيري و از هم آموزي از اساتيد و فراگيران دوره

–   بهره مندي از يكي از تخصصي ترين و به روزترين كتابخانه هاي مديريتي كشور​

مخاطبين دوره:

با توجه به سطوح تصميم گيري و تصميم سازي فعاليتهاي اجرايي، مخاطبين اصلي اين دوره روسا، سرپرستان و مديران ارشد سازمانها و شرکتها مي باشند. در عين حال براي ايجاد و توسعه تفاهم کارشناسي و حرفه اي ميان مديران و کارشناسان، اين دوره براي كليه مديران رده هاي مختلف و كارشناسان ارشد سازمانها و شرکتها اکيدا توصيه مي گردد.

ساختار اجرا و محتواي دوره

طول دوره:

طول دوره طرح قریب به  ۲ تا۲٫۵ سال است که مشتمل دو بسته مدیریت اجرایی مقدماتی (معادل  ۱۹ واحددرسی ) و پیشرفته (معادل ۱۸ واحد درسی ) جمعا معادل ۳۷ واحد درسی می باشد . (جداول شماره یک و دو )

افرادی که موفق به گذراندن بسته های مدیریت اجرایی مقدماتی و پیشرفته شده اند ، چنانچه تمایل به اخذ گواهینامه دوره عالی مدیریت اجرایی (EMBA)  که در سطح کارشناسی داشته باشند ، می توانند با گذراندن بسته دوره های تکمیلی گواهینامه فوق را اخذ نمایند.

طول دوره های تکمیلی(معادل ۱۱ واحد درسی )  می باشد. (جدول شماره سه )

مدرک دوره و اعتبار آن:

شرکت کنندگان در کل طرح (مدیریت اجرایی مقدماتی ، پیشرفته و تکمیلی ) در صورت موفقيت در تمامي مراحل آموزشي و كسب حد نصاب هاي قبولي  و همچنین ارایه تکالیف درسی و پروژه کلی رد پایان هر بخش در مدت قانوني معین شده، مدرک در سطح کارشناسي ارشد (دانشنامه دوره عالي مديريت اجرايي) را منحصرا از سوي “سازمان مديريت صنعتي” دريافت خواهند نمود.

دوره هاي عالي سازمان مديريت صنعتي به پشتوانه ۵۰ سال تجربه آموزش مديران و بهره گيري از تخصص و تجربه اعضاء هيأت علمي شبکه آن که همگي در زمره خبرگان علوم مديريت در کشور مي باشند ارائه مي گردد. اين دوره ها از نظر قالب و استانداردهاي آموزشي به عنوان دوره هاي تحصيلات تکميلي حرفه اي براي مديران شناخته شده و دانشنامه هاي آن که صرفا” از سوي سازمان مديريت صنعتي به دانش آموختگان اعطاء مي گردد براي بسياري از سازمان ها و بنگاه هاي خصوصي و دولتي داخل و خارج کشور در سطح کارشناسي ارشد شناخته شده است.

اين مدرك از سوي سازمان ارزشيابي WES (World Education Services) كانادا و امريكاي شمالي نیز مورد تاييد قرار گرفته است.

روش تدريس،  هيأت علمي، منابع آموزشي:

از جمله ويژگيهاي نظام آموزشي اين دوره استفاده از تجارب دانشجويان به عنوان يكي از منابع مهم آموزشي و نيز توجه خاص به كار گروهي و تمرکز بروی مطالعات موردی مرتبط مي باشد. از اين رو در كنار روش متعارف استفاده از منابع مستند (کتب و مقالات) و ارائه استادان، بر تبادل تجربه شركت كنندگان و يادگيري از يكديگر تاكيد مي شود. طرح قضايا و مسائل مديريت در گروه هاي كوچك از جمله ابزارهايي است كه در اين برنامه به منظور تبادل تجربه و ابتكارات شركت كنندگان، به طور وسيع مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين لحاظ ضروري است شركت كنندگان از تجربه كاري مفيدي برخوردار باشند. همچنين تدوين پروژه هايي در ارتباط با مسايل عيني واحد هاي محل خدمت دانشجويان، فرصت بكارگيري عملي تئوري هاي آموخته شده را فراهم مي نمايد. بطور خلاصه داوطلبان اين برنامه بايد خود را براي يك زندگي پر تحرك آموزشي مبتنی بر خرد جمعی كه در آن نقشي فعال و مهم را ايفا مي كنند، آماده سازند.

در اين ارتباط كتابخانه سازمان مديريت صنعتي نيز که يکي از غني ترين کتابخانه هاي تخصصي در علوم مديريت است، با دسترسي يکپارچه و امکان استفاده از بانک هاي اطلاعاتي ديجيتالي در جهت دستيابي به آخرين منابع علمي مديريت، در اختيار دانشجويان مي باشد.

هيأت علمي اين برنامه را گروهي از استادان برجسته و مجرب سازمان مديريت صنعتي و دانشگاهها و مراكز معتبر پرورش مدير ايران و كشورهاي پيشرفته صنعتي تشكيل مي دهند كه از مباني علمي و تجارب عيني مديريت نيز در مقام مدير و مشاور مديريت برخوردارند.

چارچوب و عناوين محتواي دوره:

جدول شماره یک :

مدیریت اجرائی مقدماتی
ردیف عنوان درس مدت زمان تعداد واحد درسی
۱ اصول و مباني مديريت و رهبري و سازمان ۱۶ ساعت ۱
۲ مديريت منابع انساني ۳۲ ساعت ۲
۳ حسابداري براي مديران ۳۲ ساعت ۲
۴ مديريت بازاريابي و فروش ۳۲ ساعت ۲
۵ مديريت ارتباط با مشتري ۱۶ ساعت ۱
۶ مديريت بازرگاني ۳۲ ساعت ۲
۷ مديريت رفتار سازماني ۳۲ ساعت ۲
۸ مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات ۱۶ ساعت ۱
۹ مديريت استراتژيك و تفكر استراتژيك ۱۶ ساعت ۱
۱۰ تفكر سيستمي ۳۲ ساعت ۲
۱۱ اقتصاد براي مديران ۲۴ ساعت ۱٫۵
۱۲ اخلاق حرفه اي مديريت ۸ساعت ۰٫۵
۱۳ مباحث منتخب مديريتي ۱۶ ساعت ۱
مجموع ۳۰۲ ساعت ۱۹ واحد درسی

 

شرایط حضور در دوره های آموزشی :

  • داشتن مدرک تحصیلی لیسانس

جدول شماره دو :

مدیریت اجرائی تکمیلی
ردیف عنوان درس مدت زمان تعداد واحد درسی
۱ مديريت تكنولوژي ۳۲ ساعت ۲
۲ مديريت سازمان هاي يادگيرنده ۱۶ ساعت ۱
۳ مديريت كيفيت و تعالي ۱۶ ساعت ۱
۴ مديريت توسعه و كسب و كار ۱۶ ساعت ۱
۵ مديريت بهره وري ۸ ساعت ۰٫۵
۶ مديريت توليد و عمليات ۳۲ ساعت ۲
۷ كارآفريني سازماني ۱۶ ساعت ۱
۸ مديريت پروژه ۲۴ ساعت ۱٫۵
۹ مديريت تحول ۳۲ ساعت ۲
۱۰ مديريت زنجيره تامين ۲۴ ساعت ۱٫۵
۱۱ مديريت ريسك ۸ ساعت ۰٫۵
۱۲ مهارت هاي ضروري مديريت – انتخابي ۳۲ ساعت ۲
۱۳ آشنايي با قوانين و مقررات ويژه مديران – انتخابي ۱۶ ساعت ۱
۱۴ مباحث منتخب مديريتي ۱۶ ساعت ۱
مجموع ۲۸۸ ساعت ۱۸ واحد

 

شرایط حضور در دوره های آموزشی :

  • داشتن مدرک تحصیلی لیسانس
  • گذراندن دوره مدیریت اجرایی مقدماتی

جدول شماره سه :

برنامه تکمیلی جهت احراز گواهینامه EMBA
ردیف عنوان درس مدت زمان تعداد واحد درسی
۱ روشهای کمی و روش تحقیق ۴۸ ساعت ۳
۲ تحلیل محیط داخلی و بین الملل ۳۲ ساعت ۲
۳ پروژه پایان نامه (مدیریت سرمایه گذاری) ۳۲ ساعت ۲
۴ پایان نامه – درس جایگزین پایان نامه ۶۴ ساعت ۴
 مجموع ۱۷۶ ساعت ۱۱

 

جدول میزان سرمایه گذاری :

ردیف نام دوره تعداد واحد درسی میزان سرمایه گذاری به ازاء هر واحد درسی                       (معادل ۱۶ ساعت  در دو روز) میزان سرمایه گذاری کل دوره

(به ازاء یک گروه ۳۰ نفره)

مدت زمان اجرای دوره
۱ مدیریت اجرایی (مقدماتی) ۱۹ واحد                            (معادل ۳۰۲ ساعت) ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال یک سال
۲ مدیریت اجرایی (تکمیلی) ۱۸ واحد                            (معادل ۲۸۸ ساعت) ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال ۱٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال یک سال