ماشین آلات راه سازی و معدنی

 

 

ردیف

عنوان دوره آموزشی ردیف عنوان دوره آموزشی
۱ برق پایه و تخصصی انواع ماشین آلات ۲۸ مدیریت انبار و قطعات یدکی
۲ مانیتورینگ و عیب یابی برقی انواع ماشین آلات ۲۹ مدیریت دارایی های فیزیکی
۳ هیدرولیک پایه و تخصصی انواع ماشین آلات ۳۰ نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM)
۴ نقشه خوانی هیدرولیک و برق ماشین آلات ۳۱ تحلیل علل ریشه ای خرابی(RCA)
۵ پمپ های هیدرولیک و سیستم های کنترلی آنها ۳۲ بازرسی بر مبنای ریسک(RBI)
۶ آشنایی با ساختار و عملکرد تخصصی انواع ماشین آلات ۳۳ مدیریت تاکتیک های نگهداری و تعمیرات
۷ مبانی اصول و عملکرد عمومی انتقال قدرت ۳۴ مدیریت هزینه چرخه و عمر
۸ آشنایی با تعمیرات انواع سیستم های انتقال قدرت ۳۵ برنامه ریزی و نگهداری و تعمیرات
۹ مبانی و اصول عملکرد موتور های دیزل ۳۶ فاکتورهای انسانی در نگهداری و تعمیرات
۱۰ آشنایی با تعمیرات انواع موتور های دیزل ۳۷ دوره مقدماتی و پیشرفته CMMS
۱۱ آشنایی با انواع سیستم های سوخت رسانی نوین ۳۸ الکتروهیدرولیک
۱۲ اصول کار و نگهداری زیربندی ۳۹ پنوماتیک صنعتی
۱۳ کنترل و بازرسی انواع ماشین آلات ۴۰ شیرهای صنعتی
۱۴ تربیت اپراتور و ارزیابی و اصلاح اپراتوری انواع ماشین آلات ۴۱ هیدرولیک پروپورشنال
۱۵ سرویس و نگهداری ماشین آلات ۴۲ طراحی و عیب یابی سیستم های هیدرولیک
۱۶ زبان فنی ماشین آلات ۴۳ مکاترونیک
۱۷ ایمنی(HSE) ماشین آلات ۴۴ PLC  BASIC & ADVANCED
۱۸ کنترل وضعیت ماشین آلات به روش آنالیز روغن ۴۵ برق صنعتی
۱۹ اصول روانکاری ، طبقه بندی، نحوه انبارش و نگهداری روانکار ها ۴۶ الکترونیک و ابزار دقیق
۲۰ بهره برداری از CM  در ماشین آلات عمرانی ۴۷ ماشین های کنترل عددی (برنامه ریزی و اپراتوری)
۲۱ مدیریت کاهش مصرف سوخت و فیلتراسیون ماشین آلات ۴۸ اصول ماشینکاری
۲۲ روشهای انتخاب و بکارگیری انواع جرثقیل ها، بالابرها و تاورکرین ها ۴۹ سیستم های اندازه گیری
۲۳ بازرسی انواع  جرثقیل ها، بالابرها و تاورکرین ها ۵۰ انواعجوشکاری(SMAW  – CO2 – TIG )
۲۴ اپراتوری و ایمنی انواع مختلف جرثقیل ها، بالابرها و تاورکرین ها ۵۱ بازرسی چشمی جوش VT
۲۵ مدیریت ماشین آلات ۵۲ تست مایعات نافذ PT
۲۶ مدیریت اطلاعات نت ماشین آلات ۵۳ تست امواج مافوق صوت UT
۲۷ سرپرستی سیستم نگهداری و تعمیرات ۵۴ رادیوگرافی RT