مشاوره و تحقیق

همه چیز را همگان دانند

(بزرگمهر حکیم)

 

گسترش و توسعه کسب و کارها مدیران را متوجه ضرورت آگاهی از جوانب مختلف حوزه مدیریت خود نموده است و از آن جا که آگاهی عمیق و دقیق نسبت به همه این جزییات مهم برای مدیران ممکن نیست، نقش حساس و کلیدی مشاوران آگاه و مجرب، بیش از پیش نمایان است. از سوی دیگر رقابت شدید بنگاه ها برای حفظ و توسعه مشتریان و همچنین لزوم واکنش مناسب و به هنگام به تحولات سریع محلی و جهانی در قرن بیست و یکم، نیازمند شناخت و آگاهی از حوزه هایی نظیر بازاریابی و فروش، مالی و اقتصادی و استراتژی است که پیش نیاز آن در درون سازمان، مدیریت جامع منابع انسانی، توان شناخت و عارضه یابی و مدیریت تکنولوژی است.

سازمان مدیریت صنعتی استان کرمان با ارائه خدمات کلینیکی کاربردی و عملیاتی در حوزه مدیریت کسب و کار تلاش نموده تا مدیران و بنگاه هایشان را در راستای مواجهه با تحولات سریع در درون و بیرون بنگاه ها همراهی نماید.