پکیج مهارت های مالیاتی

مدت زمان دوره: ۸۰ ساعت

تاریخ شروع دوره : ۱۳ دی ماه

سرفصل های پکیج مهارت های مالیاتی

 

شناسایی تکالیف مهم مالیاتی و نحوه تشکیل پرونده

 • تشکیل پرونده اشخاص حقیقی
 • تشکیل پرونده اشخاص حقوقی
 • اقدامات کد اقتصادی
 • جرم مالیاتی و جرایم مالیاتی
 • طبقه بندی مشاغل در قوانین مالیاتی
 • انواع استرداد مالیاتی
 • مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟
 • تقسیم بندی مالیات تکلیفی
 • تقسیم بندی مهلت های قانونی در مالیات مستقیم برای مودیان
 • نکات کاربردی متعدد دیگر
 • پاسخ به پرسش های حاضران

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

 • تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
 • درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 • روش های تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
 • نحوه رسیدگی به تسهیلات مالی و حساب تعدیلات سنواتی
 • نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • مهلت زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به پرونده های مالیاتی
 • استرداد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 • معافیت مالیاتی اشخاص حقوقی

مالیات بر درآمد حقوق و دستمزد

 • اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق
 • درآمد مشمول مالیات حقوق
 • معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
 • نرخ مالیات بر درآمد حقوق
 • تکالیف مودیان و پرداخت کنندگان مالیات بر درآمد حقوق
 • وظایف، تکالیف، و اختیارات اداره امور مالیاتی در ارتباط با مالیات بر درآمد حقوق
 • نحوه محاسبه مالیات حقوق و مزایا
 • مهلت پرداخت مالیات حقوق و مزایا
 • نحوه محاسبه مالیات در مورد سایر حقوق بگیران غیر از کارکنان

هزینه های قابل قبول و استهلاکات

 • تعریف هزینه قابل قبول
 • هزینه های غیرقابل قبول
 • فهرست هزینه های قابل قبول
 • آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با هزینه های قابل قبول
 • تفسیر و توضیح تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم
 • تعریف هزینه استهلاک
 • ماخذ محاسبه استهلاک
 • نکات مهم و کاربردی در خصوص هزینه های قابل قبول و استهلاک

تشویقات، جرائم مالیاتی و راهکارهای بخشودگی جرائم

 • جریمه عدم تسلیم اظهارنامه های مالیاتی
 • جریمه تاخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید
 • جریمه عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان
 • جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی
 • جریمه عدم تسلیم لیست حقوق
 • جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاری
 • جرائم مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
 • جریمه عدم کسر و پرداخت مالیات های تکلیفی در موعد مقرر
 • جریمه اداره وصول و اجرا
 • جرائم مالیات بر ارزش افزوده
 • تفسیر ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه مهم در مورد آن
 • آموزش چگونگی برخورداری از تشویقات مالیاتی
 • آموزش علل شمول جرائم مالیاتی و راه های جلوگیری از آن

آموزش دفاعیات مالیاتی و لایحه نویسی در تمام سطوح دادرسی

 • آموزش تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه در تمام سطوح دادرسی در هیات های حل اختلاف بدوی، تجدید نظر، هیات ماده ۲۱۶، شورای عالی مالیاتی، هیات ماده ۲۵۱ مکرر، دیوان عدالت اداری
 • آموزش نحوه دفاع در تمامی مراحل دادرسی مالیاتی
 • جایگاه، ساختار و تشکیلات مراجع مالیاتی
 • هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی
 • ترکیب اعضای هیات های حل اختلاف مالیاتی
 • حدود، صلاحیت و اختیارات هیات های حل اختلاف مالیاتی
 • هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم
 • شورای عالی مالیاتی، ترکیب اعضا و نحوه رسیدگی
 • هیات موضوع ماده ۲۵۱مکرر قانون مالیات های مستقیم
 • دستورالعمل دادرسی مالیاتی
 • نحوه صحیح و قانونی اعتراض به برگه تشخیص
 • برگه دعوت به هیات
 • وکیل و سایر اشخاص در حکم مودی مالیاتی
 • قرار
 • رای هیات

مالیات بر ارزش افزوده

 • تعریف مالیات بر ارزش افزوده
 • کالاها و خدمات مشمول و معاف
 • تاریخ تعلق مالیات و عوارض
 • نرخ های مالیات و عوارض
 • نحوه محاسبه
 • وظایف و تکالیف قانونی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
 • روش های تعیین ماخذ مشمول مالیات
 • معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
 • سازمان مالیات بر ارزش افزوده (وظایف و اختیارات)
 • خدمات و کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده

نحوه عملی و تخصصی تحریر دفاتر قانونی

 • توضیح کامل آیین نامه تحریر دفاتر (طبق آخرین اصلاحات)
 • توضیحات کامل موارد رد دفتر
 • راهکارهای قانونی در صورت اشتباهات
 • آموزش کنترل و طبقه بندی حساب ها

ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر

 • توضیح و تفسیر مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
 • مقایسه قانون قدیم و جدید در ارتباط با این مواد
 • توضیح بخشنامه های مهم و کاربردی مرتبط با این مواد
 • آموزش فضای آنلاین صورت معاملات فصلی
 • نهایی کردن اطلاعات ثبت شده در سایت عملیات الکترونیکی مودیان
 • نحوه اصلاح گزارش صورت معاملات فصلی در سامانه سازمان امور مالیاتی
 • ترفندهای سرعت بخشیدن در روند تکمیل اطلاعات حجمی گزارشات
 • آموزش لینک کردن دو سامانه گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر عملکرد

 • چگونگی بررسی اظهارنامه سال قبل
 • رسیدگی به روند رسیدگی و ابلاغ مالیات سال قبل
 • سند افتتاحیه و نکات مهم آن در اظهارنامه
 • حساب های حادثه ساز اظهارنامه مالیاتی
 • کارشناس امور مالیاتی چه مواردی را اسناد حسابداری جست و جو می کند
 • توضیح جداول مهم در اظهارنامه عملکرد سالیانه
 • نحوه تهیه و تنظیم ترازنامه و صورت سود و زیان در اظهارنامه مالیاتی
 • آموزش جدول مربوط به معافیت ها
 • اصلاحات
 • تعدیلات
 • نحوه ارائه اظهارنامه اصلاحی

اقدامات و نحوه عمل مودیان در روز رسیدگی مالیاتی

 • روز رسیدگی مالیاتی از مهم ترین روز های واحدهای مالی و حسابداری هر کسب و کاری محسوب می شود
 • سیاست ها و نحوه عمل شما در این روز به چه صورت می باشد؟

مالیات بر درآمد اجاره و اظهارنامه املاک

 • اشخاص مشمول مالیات بر درآمد املاک
 • نحوه محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد اجاره
 • آموزش استهلاک گیری ماهیانه اجاره
 • نحوه ثبت سند حسابداری،اجازه و مالیات آن طبق ضوابط حوزه مالیاتی
 • تشریح ماده ۵۴ مکرر و مالیات واحدهای خالی
 • نحوه محاسبه مالیات در صورتی که مالک (موجر) شخص حقیق باشد
 • نحوه محاسبه مالیات در صورتی که مالک (موجر) شخص حقوقی باشد
 • انواع قراردادهای اجاره املاک
 • معافیت های مالیاتی درآمد اجاره املاک