درباره سازمان

کمک به توسعه ظرفیت مدیریت و تحول و بهسازی سازمان ها

  • کمک به سازمان های دولتی و خصوصی به منظور بهبود سیستم ها و روش های مدیریت

  • کمک به تحول و ارتقاء اثربخشی و کارایی بنگاه ها و سازمان ها از طریق اجرای برنامه های مناسب آموزشی

  • کمک به مدیران و سیاستگذاران در پیدا کردن کمبودها و تنگناهای اجرایی طرح ها از طریق مشاوره و تحقیق در مقوله های مدیریت

دوره های کاربردی علوم مدیریت

  • دوره های کوتاه مدت

  • دوره های کاربردی و تکمیلی میان مدت

سمینارها و کارگاه های آموزشی

  • کلینیک مشاوره

  • ارائه مشاوره های تخصصی در زمینه های مختلفی مدیریتی به مدیران عالی و میانی سازمان ها و موسسات کشور

مرکز ارزیابی و توسعه شایستگی های مدیریتی

aboutus

سازمان مدیریت صنعتی ایران در دهه ۴۰ شمسی به منظور پرورش مدیران در جهت صنعتی شدن کشور تاسیس گردید و اکنون با بیش از ۵۰ سال سابقه ،کارنامه ای درخشان در پرورش مدیران کارآمد در بخش دولتی و خصوصی کشور در دست دارد.
سازمان مدیریت صنعتی ایران با رویکردی کاربردی و مهارتی در حوزه های آموزش و مشاوره و تحقیق با بکارگیری اساتیدی که علاوه بر تحصیلات آکادمیک تجربه حضوری موثر در بنگاهها و سازمانهای داشته اند به پرورش مدیران کمر بسته است.
سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان زیر مجموعه سازمان گسترش صنایع ایران ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) بوده و در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمت به سازمان ها و مجموعه های تولیدی بزرگ و کوچک دولتی و عمومی به طور جدی در بنگاههای بخش خصوصی در حوزه های آموزش و مشاوره به فعالیت مشغول است .
نمایندگی استان کرمان سازمان مدیریت صنعتی براساس استانداردهای سازمان مرکز و با استفاده از تمامی ظرفیت اساتید و مشاوران سازمان از سال ۸۸ در استان کرمان به ارائه خدمت مشغول بوده است و در حال حاضر علاوه بر برگزاری دوره های مدیریتی مقطع دار در سطح کارشناسی ارشد ( MBA ) و دکتری ( DBA ) و دوره های کوتاه مدت مدیریت در حال ارائه خدمات مشاوره ای و آموزش های اختصاصی به بنگاههای اقتصادی استان است .